Welkom!

Welkom op de website van volkstuinvereniging ‘Ons Genoegen’ Steenwijk.
Onze vereniging bestaat al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Momenteel beheren we 5 locaties met ongeveer 170 tuinen in / rondom Steenwijk.
Op deze website kunt u onder andere informatie vinden over de complexen, het huren van een tuin (de tarieven, de contributie) en diverse verenigingsdocumenten (bijvoorbeeld de statuten of het huishoudelijk reglement).

De geschiedenis.

De eerste volkstuinen

In de zeventiger jaren kwam er bij de gemeente Steenwijk steeds meer vraag naar lapjes tuinbouwgrond voor particulieren. De gemeente pakte de vraag op en gaf grond uit. Vanaf 1977 zette de gemeente zes volkstuincomplexen uit. Het betrof kleine en grote complexen, de kavels waren destijds allemaal 200 m2 . Om het grootste complex (E) landschappelijk beter in te passen plantten schoolkinderen op de Landelijke Boomfeestdag bomen rond het terrein.

In het begin kregen de diverse complexen een alfabetisch nummer; A en E bestaan nog; van B was in het archief een oude plattegrond terug gevonden; J heeft bestaan nabij de aansluiting Meppelerweg/Schansweg. G bestaat nog en wordt door een smalle strook niemandsland gescheiden van H, dat was een heel klein complex met zes tuinen. Complex H is een aantal jaren geleden overgedragen aan de bijenhoudersvereniging.
Complex O heet naar de Oostermeenthe, en lag oorspronkelijk waar nu Jan Krediet staat. Na verhuizingen naar de plek waar nu een heuvel is nabij de Steenwijker Aa (2 jaar), het speelveld bij De Wiende (1 jaar) is dit complex nu te vinden op een strook land van het waterschap.

De vereniging ‘Ons Genoegen’

De gemeente had haar burgers op weg geholpen, nu werd het tijd om zelf het heft in handen te nemen en een vereniging op te richten. In 1980 was het zover en werd de Volkstuindersvereniging ‘Ons Genoegen’ opgericht, de statuten vastgesteld en notarieel vastgelegd.

De moestuin in de mode

De laatste jaren zit het “moestuinieren” weer in de lift en de vereniging timmert meer aan de weg om het verbouwen van eigen groente, klein fruit, bloemen en kruiden te promoten